вторник, 15 февруари 2011 г.

Галерия III - Лица от старите албуми

Исмаил и Зайнеп Юрук
Зайнеп Юрук
Тъпаньовите снаи - Сейка, Дзепа и Вайда
Дзаровите моми

Орачи в ТКЗС-то
Шейка Тъпаньова
Азимея Рамаданова

Posted by Picasa

петък, 7 януари 2011 г.

Неизвестните помашки песни на Брезница - I

   Започвам тази тема с уговорката, че това е само началото на една поредица, в която ще покажа малко известни песни на помаците от Брезница. В по-голямата си част  жанрово се отнасят към седенкарските песни. Обикновено изпълнителите са мъже, пеят в съпровод на дрънка (вид тамбура характена за помаците,с две струни), част от песните са пригодени и за изпълнение от  жени на двуглас - антифонно в дует или трио, като една е водачка, а другата(другите две) "слагат".
Много малка част от песните звършват с хепиенд, повечето разказват за тъжни и трагични събития в някои от песните са описани и преразказани исторически събития.  Още от времето на османската епоха брезничани са били космополитна общност отворени и възприемчиви, това най-добе е отразено в народните песни. Героите не са само с мюсюлмански имена, за да се създаде и изпее една такава песен е било важно  фабулата да е занимателна и повече или по-малко да описва някаква случила се трагедия.
   По-голямата част от песните, които ще представя са извлечени от аудио носители поради факта, че изпълнителите им вече не са между живите.
   Паралелно с песните ще ви запозная и с кратки биографии на най-известните певци и певици на Брезница.

ДрънкаИсмаиле сино - пее Исмаил Заим-Дингалака


Ибраим оджа


  Прочуло съ е Бигието


Теллярино рука Фатме


вторник, 21 декември 2010 г.

Емлячен регистър на с. Брезница от 1934 г.


  
Той  е съдържал данни за данъците на 335 притежатели на ниви, ливади, лозя,жилищни и стопански постройки (видно от азбучният указател прикрепен  на  вътрешната част на корицата).
     Регистарът е  в много лошо състояние.  Липсват страници от 1-ва до 6-та, от 26-та до 30-та , от 33-та   до  195-та и от 257-ма до 318-та.   
 Запазените в регистъра данни се отнсят  за 110 души  с общо  3943,8 дк обработваема площ  и въз основа на тези  данни е направен по-долу изложеният анализ. 
Сумата на поземления данък (емляк) се определяла всяка година със закона за държавния бюджет и след това се разхвърляла по околии и общини.
Всички записани в регистъра са български поданици живеещи в Брезница. От 110 собственика на земя само един има перекендетно притежание (имот в друго селище), един е родом от Калапот, един от Чепин баня, четирима от Горно Броди и по осем от Кремен и Обидим.
В регистъра са отбелязани броят на имотите (парчетата земя) и нейното качество. Нивите са малки и разпръснати по цялото землище.

В регистъра се срещат следните групи и качества имоти и  съответния данък по група и качество :
Група
Качество
Данък за 1дк площ
I
I
8.00лв.
I
II
6.00лв.
I
III
5.00лв.
IV
I
18.00лв.
V
III
16.00лв.
Според регистъра по-голямата част от стопанствата са дребни и малки . Стопаните им обработвали земята за собствен поминък. До 10 дк  имат 16 стопанства, най-малкият  имот  е от  2дк и е собственост на Атанас Марков Каръков, който е придобил имота в местността „Бърда”  чрез покупка от Ибраим Капанък(стр.9). Собствениците на имоти между 10 и 20 дк са 18. Най-голям е делът  на стопанствата между 20 и 80 дк- 67 на брой. Девет  са собствениците на имоти между 80 и 150 дк, най-голямо е стопанството на Мохарем Мехмедов Хаджиев-149,4 дк (стр.235).
109 от вписаните в регистъра са отбелязали като основно занятие земеделието един  е вписан като „работник”.  Трима са притежавали и воденици.
73 души  са приежавали  собствени къщи с обща зстроена площ   от 3102 м2. С най-голяма площ   е била къщата на Миле Цветков Къряков – 96 м2, а най-малка по площ къщата на Юсеин Исмаилов Грощаров – 10м2(стр.350). Само един  е  притежавал   две къщи, всяка от които е била с по 16м2. Данъкът  за  1м2 застроена и незастроена площ   в  рамките на селото е бил 2.00 лв.

понеделник, 20 декември 2010 г.

Галерия I I - Лица от старите албуми

Аго Мустафа Заим, Адиле Дългъч(в центъра), Ибрахими Уруч Дългъч с гости от Лъжница
Фатме,Рабие и Алифе
Рахмие и Рабие Юрук
Алифе и Фатме Заим
Алифе и Фатме на гостив Корница у Феля Кадри
Найле Буковян(Аян) и Алифе Хаджиоли(Заим)
На нареченските минерални бани
Аго Мустафа със синовете и зетя, Реджеп Иброш и гост от Р Турция
Заимовия род
Мустафа Заим, Исмаил Заим, Ибрахим Дългъч и гост от Р Турция